Die Soekertjie

Meer oor Die Soekertjie

Die Soekertjie BK is in 1988 gestig. Dit is 'n weeklikse advertensieblad met resultate waarvan 5 000 GRATIS eksemplare versprei word.

ALGEMENE INLIGTING / GENERAL INFORMATION

BTW / VAT NR   : 4230243190
BEE GEREGISTREER

 

Adres / Address : H/V Reitz- & Truterstraat / C/O Reitz & Truter Street Robertson 6705
Ure / Hours : Maandae – Donderdae / Mondays – Thursdays: 08H00 – 16H00
  Vrydae / Fridays: GESLUIT
Spertyd / Deadline : Dinsdae / Tuesdays 10H00
Beskikbaar / Available : Woensdae / Wednesdays 10H00
GRATIS Eksemplare Weekliks / FREE Issues Weekly : 5 000
Versprei na / Distribute to : Ashton, Bonnievale, Montagu, Robertson

Bankbesonderhede / Bank Details

FNB
: Robertson-Tak / Branch
Rek. / Account Nr. : 535 838 21360
Tak / Branch Nr. : 200413
Tipe Rek. / Account Type : Tjek / Cheque
Rek. Houer / Account Holder : SSA Viljoen
ABSA
: Robertson-Tak / Branch
Rek. / Account Nr. : 92 888 388 02
Tak / Branch Nr. : 334 713
Tipe Rek. / Account Type : Spaar / Savings
Rek. Houer / Account Holder : SSA Viljoen